Manuscript


Richtlijnen aanleveren manuscript:

  • Zet duidelijk je naam en contactgegevens in je mail en op je manuscript.
  • Lever het manuscript aan in een Word-bestand, op A4 formaat.
  • Kies een leesbaar lettertype: arial, calibri of times new roman, in corps 11.
  • Handgeschreven manuscripten worden niet in behandeling genomen.
  • Stel bij de opties voor regelafstand de afstand voor en na in op 0 en de regelafstand op 1,5.
  • Vermeld in een begeleidende brief wie je bent, de titel van het manuscript, en voor welk publiek jouw werk geschikt is.

Versturen via post:

We raden aan om nooit het origineel te sturen, maar een kopie. Je staat ons toe om te zijner tijd het manuscript te vernietigen.

Als je jouw manuscript terug wilt, sluit dan een aan jouzelf geadresseerde, voldoende gefrankeerde envelop bij. Manuscripten zonder retourenvelop worden niet geretourneerd.

Wij geven de voorkeur aan het digitaal toersturen van het manuscript.

 

Versturen digitaal:

Digitaal insturen van het manuscript kan naar info@ikverhaal.nl, of via het formulier op de pagina 'Insturen'.  

Bij digitaal insturen ontvangen we jouw manuscript graag in Word-formaat. Mocht je het bestand in een ander formaat aanleveren, dan zullen we gaandeweg het proces om een ander bestand vragen. Voor het verwerken van digitaal ingezonden manuscripten is geen andere termijn dan papieren manuscripten, en voor het zoekraken van digitale bestanden zijn wij niet aansprakelijk. Jouw manuscript wordt te zijner tijd verwijderd uit ons bestand. Na ontvangst sturen wij altijd binnen een paar dagen een ontvangstbevestiging. Mocht je deze niet ontvangen hebben, kan er iets zijn misgegaan. Neem dan contact met ons op.

IkVerhaal geeft feedback op een gedeelte naar keuze van het ingezonden manuscript (Quickscan, maximaal 10 pagina’s). Wij streven naar een termijn van 14 dagen na inzending.

Als wij interesse hebben, nodigen we je uit om de mogelijkheden te bespreken. Vervolgens ontvang je de instructies met betrekking tot het aanleveren van jouw definitieve manuscript, en eventuele foto’s en illustraties.